Projektet

  • Utvecklingspotten 2023


Budget 118000kr

 10 000kr till resor

 8 000kr till kontorsmaterial

 100 000kr i arvode dvs lön för arbeteUnder hösten 2023 så kommer föreningen ta fram studiecirklar för att underlätta vardagen

  1. Att söka bostad
  2. Att söka jobb eller utbildning
  3. Hushållsekonomi 
  4. Laga mat 
  5. Struktur och rutiner

Är en del av de studiecirklar som kommer att tas fram. Vi har ett bra samarbete med NBV i Linköping som också är med och finasierar projektet.  


Vad är en studiecirkel ?

För att inte beskriva det för invecklat så tar vi vara på studiegruppens samlade kunskap och erfarenheter i ämnet. Och där vi saknar kunskap så försöker vi finna den tillsammans. Många tror att en studiecirkel är som att gå i skolan. Men det är en skillnad mellan folkbildning och utbildning, Om man vill veta med så kan man få information på WWW.NBV.SE där kan man även gå en studiecirkelledar utbildning i två delar. Den första gör man på internet och den andra gör man fysiskt på NBV. 


Har du idéer om en studiecirkel

Tveka inte att höra av dig om du vill vara med och skapa en studiecirkel eller har en idé som du vill men kanske inte vet hur du skall göra till verklighet. 


Föreläsningar

I projektet skall även en föreläsning om spelberoende spelas in och redigeras.


Dokumentation

Allt arbete som görs i Utvecklingspotten 2023 kommer att dokumenteras. En del saker kan även komma att tilläggas eller tas bort ifrån projektet.


Studiecirklar

Föreningen Aldrig Mer Ensam har i projektet med  Utvecklingspotten och NBV öst tagit fram en serie med studiecirklar som skall stötta den beroende på sin väg tillbaka in i samhället. Studiematerialet heter "En väg tillbaka"

Vill du vara med i en studiecirkel eller kanske leda en studiecirkel hör gärna av dig.


En väg tillbaka 

Ett studiematerial av beroende för beroende


Struktur och rutiner

Basic datakunskap

Söka bostad

Söka jobb

Laga mat och basic kostlära

Hushållsekonomi

Studiecirklarna kan köras i en serie men funkar även att köras en och en


Om intresse finns hör gärna av dig och anmäl ditt intresse

Samarbetspartners i projekten Utvecklingsspotten 2023-2024

Vill du som företagare eller privatperson vara med och förändra förutsättningarna för den som kämpar med att komma tillbaks till samhället igen. Och det finns många sätt som man kan bidra. Har man ett företag så kan praktikplatser och arbetsträning vara en bra start för den som varit ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka på. Så har du en ide om hur du eller ditt företag kan hjälpa till tveka inte att höra av dig aldrigmerensam1@gmail.com