Under våren 2024 blev Aldrig Mer Ensam en del av Riksförbundet Brukarrådet Missbruk/Beroende

Vi kommer att bygga upp ett brukarråd under 2024

Vill du vara med?

Hör av dig för mer information.

Kontakt: aldrigmerensam1@gmail.com

Mobil: 0732 30 55 27