Kamratföreningen

Aldrig Mer Ensam

Vilka är vi ?

Vi är en förening där vi tillsammans blir starkare i vår

nykterhet/drogfrihet genom att använda vår gemensamma kraft


En väg tillbaks tillsammans 

Utav vår gemensamma erfarenhet så vet vi att ensamheten

är det som hotar vår nykterhet/drogfrihet mest av allt

 

Tillsammans så provar vi på aktiviteter för att hitta tillbaks till glädjen i vardagen för många av oss valde aldrig idrott eller annan fritidssysselsättning som ung

Vi kommer även att jobba drogpreventivt i samhället genom föreläsningar, studiecirklar och                                          workshops men framför allt som stöd för varan i föreningen